Giá đất Đồng Tháp mới nhất hiện hành đang theo bảng giá đất được quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

Bảng giá đất được quy định theo 05 file văn bản sau:

  • Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
  • Phụ lục 01: Bảng giá đất nông nghiệp
  • Phụ lục 02: Bảng giá đất ở nông thôn
  • Phụ lục 03: Bảng giá đất ở đô thị
  • Phụ lục 04: Bảng giá đất khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Download Bảng giá đất Đồng Tháp tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1NN8nT5ALC5FE37aB13eQhGxgf3GxMjt0

Danh sách bảng giá đất tại Đồng Tháp

Xem bảng giá đất mới nhất và theo từng loại đất tại các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Đồng Tháp theo danh sách dưới đây:

Giá đất tổng hợp bởi Đất Nền Đồng Tháp