Giá đất nông nghiệp mới nhất tại Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất nông nghiệp Đồng Tháp mới nhất theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024).

Giá đất nông nghiệp mới nhất tại Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024
Giá đất nông nghiệp mới nhất tại Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024
Xem thêm giá đất Đồng Tháp để cập nhật chi tiết giá đất loại đất khác tại Đồng Tháp.

Giá đất nông nghiệp tại các khu vực Đồng Tháp

Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất nông nghiệp tại các khu vực: TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và 9 huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười.

 

Giá đất nông nghiệp cập nhật bởi Đất Nền Đồng Tháp

#datnendongthap