Đất Nền Đồng Tháp chia sẻ bản đồ tổng mặt bằng của dự án khu đô thị FLC La Vista Sadec

Sơ đồ mặt bằng dự án FLC La Vista Sadec
Sơ đồ mặt bằng dự án FLC La Vista Sadec

Cập nhật từ nguồn chủ đầu tư dự án