Bảng giá đất ở đô thị nằm trong Bảng giá đất Đồng Tháp mới nhất theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024).

Giá đất ở đô thị mới nhất tại Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024
Giá đất ở đô thị mới nhất tại Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024

Giá đất ở đô thị tại các khu vực Đồng Tháp

Giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 đối với loại đất: đất ở đô thị tại các khu vực: TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và 9 huyện: Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười.

 

Giá đất ở đô thị cập nhật bởi Đất Nền Đồng Tháp